dr n. med. Iwona Patyk – specjalista chorób płuc, alergologii i chorób wewnętrznych

ul. Kościuszki 34/3, 85-079 Bydgoszcz

Alergologia

Skórne testy punktowe ( PTS)

Wykonuje się je przez nałożenie na skórę przedramion lub pleców roztworów alergenówi wprowadzenie ich cienkim lancecikiem lub igłą pod warstwę rogową naskórka. Odczyt następuje po ok. 15 -20minutach.

Do dyspozycji mamy zestawy alergenów wziewnych, czyli takich, które dostają się do organizmu drogą oddechową, istnieje również możliwość wykonania testów natywnych z naturalnych produktów (pacjent przynosi produkty wg zaleceń lekarza).

Wybór testów i ich interpretacja jest przeprowadzona przez lekarza alergologa w kontekście całego obrazu klinicznego.

Wiek – można testy wykonać w każdym wieku, ale poniżej 3-go roku życia jedynie po wcześniejszej konsultacji alergologicznej.

Konieczne przygotowanie:

 • 7 – 14 dni nie zażywać leków przeciwalergicznych: przeciwhistaminowych II i III generacji: (np. Zyrtec, Clarirtin, Telfexo, Rupafin, Clatra i odpowiedniki),
 • 3 – 4 dni nie zażywać leków p-histaminowych I generacji (np.Diphergan,Clemastin,), oraz preparatówwapna, witaminy C
 • 4 tygodnie nie stosować preparatów zawierających sterydy na skórę miejsc wykonywania testów (przedramiona, plecy)

UWAGA!
Decyzję o odstawieniu leków należy wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym, gdyż może to zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.

Diagnostyka serologiczna - TESTY Z SUROWICY KRWI

Do oznaczenia pobierana jest niewielka ilość krwi żylnej, która może być pobrana u pacjenta w każdym wieku. Do dyspozycji mamy nowoczesny zestaw wykrywający przeciwciała dla 30 alergenów wziewnych i pokarmowych.

Przygotowanie do badań:

 • Nie wymaga specjalnego przygotowania, pacjent nie musi być na czczo.
 • Nie wymaga odstawienia leków sterydowych i przeciwhistaminowych podanych doustnie i miejscowo.
 • Można zastosować znieczulenie nasiękowe miejsca wkłucia (np. maścią Emla itp.), na około 1 godzinę przed pobraniem

Interpretacja testów jest prowadzone przez lekarza alergologa.

Testy naskórkowe – płatkowe

Testy naskórkowe wykonywane są głównie w okolicy międzyłopatkowej pleców. Nakładamy gotowe zestawy 24 alergenów ( zestaw Europejski), które są przyklejane odpowiednim plastrem na 48 godziny, po czym następuje I odczyt, a po kolejnych 24 godzinach – II odczyt, oba w Gabinecie spiroclinic. Czasami istnieje konieczność wykonania dodatkowego odczytu w późniejszym terminie. Dlatego trzeba zaplanować możliwość przyjścia do Gabinetu trzykrotnie w ciągu tygodnia i uzgodnić terminy w trakcie rejestracji.

Testy z substancjami chemicznymi – diagnostyka alergii kontaktowej, skórnej

Testy atopowe płatkowe – diagnostyka alergii pokarmowej i powietrzno-pochodnej typu opóźnionego, wykonywana z alergenami natywnymi (z naturalnych produktów przyniesionych przez pacjenta).

Konieczne przygotowanie przed testami:

 • 4 tygodnie – nie stosować maści / kremów sterydowych na skórę pleców
 • 4 tygodnie – nie zażywać kortykosteroidów systemowych potrzebę odstawienie leków p-histaminowych uzgadniamy w trakcie wizyty

UWAGA!
Decyzję o odstawieniu leków należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem leczącym.

Spirometria

Patrz zakładka – badanie czynności płuc

Próby prowokacji alergicznej

Próba prowokacyjna to badanie, które pozwala ocenić, czy i jak układ oddechowy reaguje na różne czynniki.Najczęściej wykonujemy je z histaminą albo metacholiną, które powodują skurcz oskrzeli zarówno u zdrowych osób, jak i u chorych na astmę, ale u chorych na astmę oskrzela kurczą się szybciej i mocniej. Badany inhaluje wzrastające stężenia leku, które dokładnie odmierza dozymetr, przy czym po każdej dawce leku powtarza się badanie spirometryczne. Dodatni wynik próby potwierdza nadreaktywność oskrzeli, która jest typowa dla chorych na astmę.

Konieczne przygotowanie:

 • jak do spirometrii (odnośnik:patrz zakładka spirometria)
 • dodatkowo należy odstawić leki przeciwhistaminowe w zależności od czasu działania, który jest różny dla poszczególnych leków ( patrz zakładka odnośnik: punktowe testy skórne PTS)
 • można używać steroidy inhalacyjne stosowane w leczeniu astmy.

UWAGA!
Decyzję o odstawieniu leków należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem leczącym.

Rejestracja wizyty: