dr n. med. Iwona Patyk – specjalista chorób płuc, alergologii i chorób wewnętrznych

ul. Kościuszki 34/3, 85-079 Bydgoszcz

Badania czynnościowe i ocena wchłaniania tlenu przez płuca DLCO

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi diagnostycznemu oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie wykonywania pełnych badań czynnościowych płuc na najnowocześniejszym atestowanym sprzęcie VYNTUS BODY firmy Care Fusion.

Badania czynnościowe pozwalają na kompletną diagnostykę schorzeń obturacyjnych, restrykcyjnych i śródmiąższowych płuc, ocenę oporów w drogach oddechowych, diagnostykę astmy u dzieci od 3 roku życia, POCHP u osób dorosłych oraz stanowią cenne uzupełnienie badań w schorzeniach nerwowo-mięśniowych, reumatologicznych oraz w rehabilitacji.

Przygotowanie do badań czynnościowych

 • Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (min. 4 godziny, a najlepiej dobę ).
 • Nie należy zakładać krępujących ruchy ubrań
 • Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.
 • Bezpośrednio przed badaniem (około 30 minut) nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Konieczne może być odstawienie przed badaniem niektórych leków na astmę (tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela); podczas rejestracji/ustalania terminu badania chory zostanie zapewne poinformowany o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela*

*leki krótkodziałajace /doraźne ( Ventolin, Berotec) – 8 godzin, leki długodziałające ( np. Zafiron, Pulmoterol)-24 godziny, (Spiriva ,Seebri>48 godzin)

Przeciwwskazania do badania

 • Niekontrolowane i znaczne nadciśnienie tętnicze
 • Krwioplucie nieznanego pochodzenia
 • Niedawno przebyty zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa
 • Niedawno przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe lub operacja głowy
 • Tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
 • Niedawno przebyta operacja na naczyniach krwionośnych
 • Przebyta niedawno operacja okulistyczna lub przebyte odwarstwienie siatkówki

Spirometria

Podstawowe badanie w diagnostyce chorób układu oddechowego i alergologicznych.
Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc podczas oddychania przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową( minimum 3 prawidłowe pomiary), a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (określaną jako „spirometria z oceną odwracalności obturacji” lub „próbą rozkurczową”).

Ze względu na wymóg współpracy z wykonującym, kontroli oddechu itp., trudno wykonać miarodajne badanie u dziecka poniżej 6 roku życia. U dzieci powyżej 3 roku życia proponujemy badanie: pomiar oporów metodą przerwaniową.

Pomiar zdolności dyfuzyjnej płuc (diffusing - capacity for carbonmonoxide – DLCO)

Badanie służy do oceny sprawności wymiany gazowej w płucach przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową, która oddziela powietrze znajdujące się
w pęcherzykach płucnych od krwi w kapilarach.

Obniżenie DLCO stwierdzane jest w chorobach przebiegających z ograniczeniem czynnej powierzchni wymiany gazowej oraz uszkodzeniem naczyń włosowatych płuc.

Wskazania:

 • Choroby śródmiąższowe – diagnostyka i monitorowanie
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Choroby naczyń płucnych – zatorowość płucna, nadciśnienie płucne, zapalenie naczyń płucnych
 • Otyłość

III. Pletyzmografia (Bodypletyzmografia) płuc

To badanie czynności płuc, które pozwala na ocenę całkowitej ilości powietrza zawartej w płucach (totallungcapacity – TLC), w tym również tzw. objętości zalegającej (residua volume – RV), która pozostaje w płucach po najgłębszym wydechu. Nie można jej wydmuchać ani zmierzyć za pomocą spirometrii.

Metoda ta pozwala również ocenić opór, jaki drogi oddechowe stawiają dla przepływającego powietrza, co w sposób pośredni umożliwia ocenę stopnia obturacji oskrzeli.

Wskazania do badania:

 • Choroby śródmiąższowe płuc, choroby układowe, zawodowe (sarkoidoza,azbestoza, krzemica,RZS, sklerodermia, zwłóknienie płuc…)diagnostyka, monitorowanie przebiegu.
 • Choroby nerwowo-mięśniowe (stwardnienie zanikowe boczne, dystrofie mięśniowe) – monitorowanie przebiegu.
 • Ocena działań niepożądanych leków wpływających szkodliwie na płuca
  (metotreksat, bleomycyna).
 • Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych (zwłaszcza związanych z usunięciem płata lub całego płuca lub innych mogących wpływać na układ oddechowy).
 • Diagnostyka duszności- ocena wskaźników objętościowych jest cennym uzupełnieniem wyników badania spirometrycznego, zwłaszcza kiedy obserwuje się zmniejszenie pojemności życiowej. (POCHP, rozedma).

MIP/MEP, SNIP test – siła mięśni wdechowych i wydechowych

Siłę mięśni oddechowych określa się na podstawie pomiarów statycznych (maksymalnego ciśnienia wdechowego – maximalinspiratorypressures, MIP, Pimax oraz maksymalnego ciśnienia wydechowego – maximalexpiratorypressures, MEP, Pemax) lub pomiarów dynamicznych (MVV). Pomiaru MVV [l/min] dokonuje się podczas badania spirometrycznego w ciągu 12 lub 20 sekund.

Monitorowanie siły mięśni oddechowych jest przydatne:

 • u pacjentów z POCHP i innymi chorobami układu oddechowego będących
  w trakcie rehabilitacji oraz
 • do wykrywania innych chorób wpływających na stan mięśni oddechowych
 • choroby nerwowo-mięśniowe
 • u sportowców

Istnieje zależność pomiędzy zmęczeniem mięśni oddechowych a tolerancją wysiłku zarówno u osób wykazujących sedenteryjny tryb życia, jak i aktywnych. Zmęczenie mięśni oddechowych przyczynia się do hiperwentylacji, która ogranicza wydajność ćwiczeń na poziomie progu beztlenowego.

Rocc – pomiar oporów metodą przerwaniową

Alternatywa do pomiaru oporów podczas pletyzmografii. Podczas pomiaru Rocc kabina jest otwarta.

Metoda pozwala na ocenę parametrów wentylacyjnych płuc u osób niewspółpracujących przy klasycznym badaniu, małych dzieci powyżej 3 roku życia (diagnostyka astmy) osób starszych, niepełnosprawnych

Dysponujemy ponadto kompletnym systemem prowokacji oskrzelowej (histamina/metacholina, patrz: zakładka alergologia) jak również możliwością badania napędu oddechowego P 0,1 u osób z niewydolnością oddechową.

Rejestracja wizyty: